Xu'up wáaj le cha'ano'

La Jornada Maya
Oochelo'ob hola.com
K'iintsil

Viernes 8 ti' febrero, 2019

Te’e k’iino’oba’, je’ets’ u nuupulil Peña Nieto-Riverae’ tu jatsajubáaj. Ichil ba’ax a’alab tumen máax naats’ yanik ti’obe’ (beey je’ets’ik tumen ¡HOLA! México) ku ya’alike’, tu jatsuba’ob lik’ul u winalil diciembre máanika’. Kex tumen le ba’ax ts’o’ok u ya’alala’, ma’ je’ets’ek wa jaaj tumen Peña Nieto wa tumen Riverae’, walkila’ jach táan u ya’alale’ jach beey bin ucha’ano’, tumen ts’a’ab k’ajóoltbil tak ma’ seen úuche’, jayp’éel u yoochelilo’ob máax beetik ka’ach u jala’achil México ka’alikil táan u máan xíinximbal tu noj kaajil Madrid, láak’inta’an tumen juntúul x modelo mexikanail, Tania Ruiz Eichelmann. U pik’il ju’unil ¡HOLA! México, tu jóok’saj ti’ u yáax wáalile’, jump’éel oochel tu’ux ku chikpajal Peña Nieto yéetel Rivera, tu’ux ku bin u tsolik bix máanik k’iin ti’ob ka’alikil u nup’majuba’ob.

Ka ts’ook múul chikpajo’ob tu táan kaaje’, leti’e’ 15 ti’ diciembre máaniko’, úuchik u beeta’al u k’a’ajesajil Grito de Independencia tu kúuchil Palacio Nacional. Enrique Peña Nieto yéetel Angélica Riverae’ ts’o’ok u beelo’ob tu ja’abil 2010. Tu paach ka’ap’éel winal u tselubáaj ti’ u beetik u jala’achile’, táan u jach u’uyal ba’al tu yóok’olal Peña Nieto ba’ale’ walkila’ tu yóok’olal úuchik u jatsikubáaj ti’ u yatan.