Ku k'i'itbesa'al u ts'ook k'aaxil Estado Islámico, yaan tu lu'umil Siria

Ap
Oochel AFP
K'iintsil

Miércoles 6 ti' marzo, 2019
En las afueras de Baghouz, Siria.

Martes máanika’, ya’abach máako’obe’ tu p’atajo’ob u ts’ook k’áaxil Estado Islámico, yaan tu lu’umil Siria, ts’o’okole’ múuch’o’ob ti’al u páa’tiko’ob ka registráartako’ob yéetel ti’al u jach ila’al bix yaniko’ob tumen u aj wo’okinil máako’ob, táakmuk’ta’ano’ob tumen Estados Unidos.

Yaan jaytúul máako’obe’ ti’ múuch’o’ob tu xuul kaajil Baghouz, tu lak’inil le noj lu’umo’, máaxo’ob tu ya’alajo’obe’ ti’ yano’ob jump’éel áak’ab aantes, ba’ale’ chéen ka tu yilo’ob u káajal u jóok’ol ya’abach máak ti’ lu’um p’aatal tu k’ab EI. U ts’ook téenal úuchik u jóok’sa’al máake’ leti’ xan u ts’ook laj beeta’ab ti’al u k’aaba’intajil "califato” ti’ u extramista múuch’il p’aatal tu k’ab Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), jo’olbesa’an tumen kurdos.

U funcionarioilo’ob ti’ u múul meyajil jo’olbesa’an tumen Estados Unidose’ ila’abo’ob ka’alikil táan u ts’íibtik u k’aaba’ máaxo’ob p’at le lu’umil macha’an tumen EI, ti’al beyo’ u páajtal u je’ets’el wa táakano’ob ichil x wo’okinil máako’ob wa chéen kajnáalo’ob.


U jóok’ol kaaje’ úuch óoxp’éel k’iin ka’aj ch’a’anukta’ab tumen FDS u beetiko’ob loob yóok’ol u aj wo’okinil máako’ob EI, máax tu ta’akuba’ob ti’ le kaaj p’aatal tu jáalik u yáalkabil ja’ Éufrates, naats’ ti’ u xuulil yéetel Irak.

Ti’ le ts’ook p’iis k’iinilo’obe’, u ya’abachil máako’obe’ tu p’atajo’ob le kaajo’obo’, tumen jóok’sa’abo’ob úuchik u chan jéets’el u beeta’al loobilaj. Kurdo muuk’ilo’ob tu ya’alaje’, ja’ak u yóol u u yéet ba’atelo’obe tu yóok’lal jach bin ya’ab máak jóok’sa’ab, ichilo’obe’ yaan xan u láak’ máaxo’ob táaka’an EI.

FDS tu xaankunsajo’ob loobilaj ku beeta’al yóok’ol Baghouz tak ti’ le p’is k’iinil máaniko’ ti’al beyo’ u cha’abal u jóok’ol kajnáalo’ob.

Ka’aj k’áatchibta’ab yóok’lal ba’ax táan u yúuchul Baghouz, juntúul rusail ko’olel táan u p’atik le k’áaxilo’ yéetel u yóoxtúul paalale’, tu núukaj ich xóoxot’ árabe t’aanil: “Saajkil”. Ko’olel tu ya’alaje’ma’ úuch kíimik u yíicham.

Yaan kex 3 mil u túul máako’ob jóok’o’ob Baghouz tu k’iinil lunes, beey úuchik u ya’alal ti’ Twitter tumen u j k’a’aytajil FDS, Mustafa Bali.