Netflixe' yaan u sutik cha'anil u ts'íibil Cien años de soledad

Notimex
Oochel Netlfix
K'iintsil

Jueves 7 ti' marzo, 2019
Ciudad de México

Netflixe’ tu ti’alintaj u déerechosil u ts’íibil Cien años de soledad, noj meyaj beeta’ab tumen colombianoil j ts’íib Gabriel García Márquez ti’al ka páatau beetik jump’éel u cha’anil serie.

“Le je’ela’ ku taal u ye’ese’, yáax juntéen ichil maanal 50 ja’abo’obe’, u éejenta’al tumen u baatsil ka p’áatak nu’ukil jump’éel u ts’íibil ti’al u cha’antal”, beey tu ts’áaj k’ajóoltbil pláataforma ti’ u kúuchil Twitter.

U yaal máax tu náajaltaj Premio Nobel de Literatura, Rodrigo García, leti’ máax ken u beet u productor ejecutivoil le meyaja’, láak’inta’an xan tumen u suku’un Gonzalo, beey a’alab tumen The New York Times.

Rodrigo Garcíae’ tu tsolaj k’iin kuxa’an u yuume’, t’a’an ti’al u yáax beeta’al u cha’anil u meyaj ba’ale’ ma’ tu éejentaji’, tumen ku beetik u chi’ichnaktal ma’ u ye’esal jach ba’ax ts’íibta’an u tsikbalil yéetel ka beeta’ak ich káastelan.

Tu ya’alaje’, tu éejentajo’ob u meyajtiko’ob yéetelo’obe’ tumen “Netflixe’ leti’e’ yáax pláataforma tu’ux ila’ab wíinike’ jach taak u cha’antik series beeta’an ich yaanal t’aano’ob, kex ka yanak u xokiko’ob u ba’ax u k’áat u ya’al u t’aanil. Le ba’ax tukulta’an jump’éel talamil ka’ache’, bejla’e’ ma’ beyi’”.

“Ka’ach tin paalile’, kex wakaxp’éel ja’ab yaan teen ka káaj in wu’uyik u tsikbalta’al wa yaan u ko’onol wa ma’ u déerechosil u ts’íibil Cien años de soledad. Ma’ jump’éel ba’al chéen ch’a’abil u je’ets’el ti’al teen, in suku’un wa in na’. Beey in wóol je’ek’abpaj uláak’ jump’éel jaats ba’al, ba’ale’ yanchaj uláak’ jump’éel jach chowak k’a’alij”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, máax beetik u vicepresidenteil ti’ ba’ax ku cha’antal Latinoamérica yéetel España ti’ Netflixe’, Francisco Ramos, tu ya’alaje’ jach utsil binik ti’ u seeriel Narcos yéetel u cha’anil Romae’, le beetik je’el u páajtal u ya’alale’ “ku páajtal u beeta’al cha’ano’ob ich káastelan t’aan ti’al u yila’al tumen je’el máaxak ti’ yóok’ol kaab”.

Tu ts’íibil Cien años de soledad, ku xo’okol u tsikbalil u baatsil Buendía, tu kaajil “Macondo”, chéen tuusil kaaj, ti’ u noj lu’umil Colombia. Le meyaja’ ku na’atal beey jump’éel ti’ u noj k’a’anan ts’íibo’ob yanak ichil latinoamericana káan iik’ ti’ilil.