ONUe' ma' u k'áat ka biinsa'ak rohingyas ti' jump'éel asiatikáail náach peteni'

Reuters y Europa Press
Oochel Reuters
K'iintsil

Naipyidó, Myanmar
Martes 12 ti' marzo, 2019

Máax beetik u especial relatorail Naciones Unidas para los Derechos Humanos tu noj kaajil Myanmar, Yanghee Lee, tu ya’alaj le lunes máanika’ chi’ichnak yóok’lal ba’ax táan u tukulta’al u beeta’al tumen Bangladesh ti’al u ts’áak tu’ux u yantal kex 23 mil u túul rohingyas máak jóok’sa’ab tu kaajalo’ob ti’al u biinsa’alo’ob ti’ jump’éel náach peten, tu winalil abril, tumen ku tukultike’ ma’ patal ti’al u kajtal máaki’ ts’o’okole’ je’el u beetik u yantal talamilo’ob tuka’atéen.

Bangladeshe’ ku ya’alike’, u biinsa’al máak tu petenil Bhasan Chare’, u k’áat u ya’al “patan lik’a’ane’”, yaan u chan jatsik u tajan ya’abil máako’ob ts’o’ok u múuch’il ti’ u campamentosil Cox’s Bazar, tu’ux yaan kex 730 mil rohingyas.

Ichil ba’ax jets’a’an tumen Naciones Unidase’, le musulmanil máako’oba’ áalkabnaja’anob ti’ kiinsajtáambail yéetel loobilajil beeta’an tumen Ejército ti’ u lu’umil Estado de Rajine, lik’ul u winalil agosto ti’ u ja’abil 2017.

Yaan jayp’éel u múuch’il máako’ob máaxo’ob ts’o’ok u ya’aliko’obe’ ma’ ma’alo’ob ba’ax táan u beeta’ali’, yóok’lal u biinsa’al máak te’elo’, tumen ku ya’aliko’obe’ mantats’ ku yantal chak ik’al te’elo’ yéetel ma’ tu páajtal u kajtal máaki’.

“Yaan ba’alob ma’ in k’ajóoli’, kex tumen ts’o’ok in xíimbaltik, ts’o’okole’ láayli’ in tukultik wa jump’éel peten no’ojan ti’al u kuxtal máaki’”, beey tu ya’alaj u relatorail Naciones Unidas para los Derechos Humanos ti’ u kaajil Myanmar, Yanghee Lee, máax bin ti’ u petenil Golfo de Bengala, tu winalil enero.

“U beeta’al ba’al kex ma’ tukulta’an tu beeli’ yéetel u biinsa’al máak tak te’elo’ kex ma’ k’áata’an ti’obi’ je’el u beetik u asab ya’abtal talamilo’ob yaan. Unaj u jach ila’al ma’ u yúuchul tumen u Jala’achil Bangladesh”, beey tu jets’aj ti’ Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Lee, mix tech u ch’a’achibta’al tumen U Jala’achil Myanmar, tu ya’alaj xan tu noj kaajil Ginebrae’, yaan kex 10 mil máako’ob ts’o’ok u yantal u jóok’olo’ob ti’ u noj kaajil Rajine lik’ul noviembre máanik, tumen táan u loobilta’al máak yéetel mina’an áantaj ti’al kaaj.

Beyxan, ts’o’ok u k’áatik ti’ Consejo de Seguridad ti’ ONU ti’al u máansa’al ti’ Tribunal Penal Internacional (TPI) tuláakal le ba’axo’ob táan u beeta’al yóok’ol rohingyas yéetel uláak’ múuch’il máako’ob ti’ Myanmar.
Máax beetik u embajadoril myanmaril, Kyaw Moe Tun, ts’o’ok u ya’alik ma’atáan u éejentik ba’ax ku k’áatik tumen u tribunalil La Hayae’ “ma’ tu páajtal u jets’ik ba’al yóok’lal Myanmar”.