Ts'o'ok u máan 30 ja'abo'ob yanak web, talam u lúubsa'al ba'ale' je'el u béeytal: Segal

Sputnik
Oochel Google.com
K'iintsil

Ginebra, Suiza
Miércoles 13 ti' marzo, 2019

U tu’upul Internete’ jump’éel ba’al jach talam u beeta’al ba’ale’ ku páajtal, beey úuchik u ya’alik Sputnik Ben Segal, máax beetik u meyaj u redil u nu’ukilo’on yaan ti’ Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) yéetel leti’ xan juntúul u jka’ansajil Tim Berners-Lee, máax patjo’olt World Wide Web, walkil 30 ja’abo’oba’.

Jump’éel 12 ti’ marzo ti’ u ja’abil 1989e’, Berners-Lee tu patjo’oltaj www, leti’e’ ba’ax beetik u páajtal u túuxta’al ti’ tuláakal yóok’ol kaab, je’el ba’axak ka yanak ichil jump’éel kóomputadora yéetel u yáantajil Internet.

“Ka tukulta’ab Internete’, beeta’ab ti’al ka páatak u nup’ikubáaj kex k’as xuupul u reservail, le beetik talam ba’al u tu’upul, kex tumen je’el u béeytale’: jump’éel ba’ax je’el u beetik u yúuchule’, leti’ ka yanak jump’éel nuclear wáak’alil, wa ka úuchuk tu’ux jach ka’anal, kex ma’ u kíinsik máake’ baa’le’ je’el u k’askúuntik sistemas electrónicos yéetel ti’al u túuxta’al ba’al” tu ya’alaj Segal.

Leti’e’ ku tukultike’ “ts’o’ok u máan k’iin ojéelta’ak tumen tuláakal máak yéetel je’el máaxak ku páajtal u beetik wa ka k’uchuk yanak sajbe’entsil”.

Ba’ale’, “ka’alikil yaan ti’al u yu’uba radio, cable wa lásere’, yaan u yantal xan u beelil ti’al u yantal protocolos".

Beey túuno’, Segale’ tu ya’alaj jaaj “je’el u béeytal u beeta’al noj loob yóok’ol” u xa’axay bejilo’ob Internet yaan yóok’ol kaab.

“Jayp’éel ja’abo’ob paachile’, ma’ táan ka’ach in tukultik wa je’el u yantal jump’éel lu’um ka u k’at u beel Internet, ba’ale’ Chinae’, ma’ tu cha’aj u máan Google jumpuli’”, tu ya’alaj.

U yóoxp’éel noj ba’al unaj u béeykunsa’al tumen red

Tim Berners-Lee tu ya’alaj, ku tukultik jayp’éel ba’alo’ob yóok’lal le k’iina’ tumen ku ya’alike’ “jach k’a’anan ka páatak u yantal web ti’al tuláakal yóok’ol kaab”, tumen yéetel túumben kúuchilo’obe’ “ku beetik u yantal noj xáak’ab ichil máaxo’ob ku béeytal u conectartikubaob yéetel máaxo’ob ma’”.

Láayli’ ichil le bejila’, Berners-Lee ts’o’ok u yilik yaan óoxp’éel “ba’ax beetik ma’ u meyaj” ts’o’okole’ ku beetik u lúubul k’aas ti’ red yéetel ti’ ba’ax ku beetik u meyaj. Yáax ba’ale’ leti’e’ “k’aasil yéetel jeets’il ba’al”, tu’ux ts’o’ok u yila’al yaan piratería, u beeta’al k’aas bo’ota’an tumen lu’umo’ob yéetel u acosarta’al máak ti’ Internet.

Ti’ el je’ela’, táaka’an xan uláak’ ba’al ma’atech u beetik u meyaj ba’a tu beel, je’el bix “sistemas ku beetiko’ob ka yanak k’aasil ba’al yéetel ku p’atiko’ob paachil ba’ax u jaajil u k’áat máax k’a’abéetkunsik”, je’el bix clickbait wa tuusil k’a’aytajil.

Tu ts’ooke’, Berners-Lee tu ch’a’achibtaj “yaan ba’ax tukulta’an yéetel uts óol, ba’ale’ kex beyo’, ku beetiko’ob u yúuchul k’aasil ba’al”, ichil le je’elo’obo’ ti’ yaan le “bix u ya’alal yéetel ba’ax ku ya’alal te’e k’iino’ob tu yóok’lal”.

Informáticoe’ tu ya’alaje’, kex tumen jaaj, ya’ab utsil ba’al ts’o’ok u yantal ti’ máak tu yóok’lal Internete’, ts’o’ok xan u beetik u yantal “tuusil máako’ob, ti’al ka k’i’itpajak p’eekil yéetel ku yáantaj ti’al ka yanak loobilaj yóok’ol kaaj”.