Huey Coyote, u j k'aayil kaaj

Táankelem j k’aayil k’aay le k’iino’oba’ yéetel u yóol úuchben ch’i’ibal

Fabrizio León Diez
Oochel Saúl Reyes
K'iintsil

Lunes 15 ti' abril, 2019

Ich náhuatl t’aane’ hueyi u k’áat u ya’al nojoch, ka’anal, ts’o’okole’ ku k’a’abéetkunsa’al ti’al u t’a’anal u poolil kaaj, Huey Tlatoani. Ichil uláak’ t’aano’obe’, Huey Coyotee’ leti’e’ máax k’i’itbestik t’aan ich kaaj, máax tsikbaltik ba’al, u j paaxil úuchben k’iino’ob. Le beetike’, ku péeksik u yóol máak u ch’a’abal le tuukula’ tumen juntúul táankelem j ts’íib paax, j k’aay yéetel j paax ti’ jejeláas nu’ukulo’ob te’e k’iino’oba’, ti’al u beetik u meyaj, je’el bix juntúul one man band poet.

Ichil jump’éel k’áat chi’ tsikbal tu beetaj yéetel La Jornada maya, leti’e’ ku ya’alike’ léeyli’ unaj u yúuchul meyaj ti’al ka e’esa’ak u juumil u t’aan ti’ Yucatán yéetel Quintana Roo. “Wa tumen yuumtsilo’ob óotike’, yaan u yúuchul in ts’íibolal: ka suunaken beey HueyCoyote, beey jump’éel múuch’ paaxil tu’ux chéen juntúul máak yani’. Beey juntúul u j k’aay tuukulil k’aay yanchaj ti’ le k’iino’oba’ ba’ale’ yéetel u yóolil u ch’i’ibal”, tu ya’alaj.

- U’uy a wu’uy Coyote, bix je’el u páajtal u xa’ak’ta’al úuchben miatsil máasewalo’ob yéetel u pop miatsil yaan ichil siglo XXI; bix je’el u páajtal u ch’a’abal kili’ich ba’al ti’al u beeta’al jump’éel ba’al tu’ux konbil u beeta’al cha’an.

- Yéetel ya’abach táan óolal ti’al k miatsil, ts’o’okole’ ma’ unaj xan u sa’atal to’on tuláakal ba’ax táan u yantal yéetel túumben ba’al táan u jóok’lajal. Ilej, tene’ páajtchaj in táakpajal Cumbre Tajín tu winalil marzo, ts’o’okole’ tin wilaj bix u yutsil biinsikubáaj u jejeláasil miaatsilo’ob kuxa’ano’ob ichil u tuukulo’ob, yéetel ba’ax siijilo’ob, je’el bix concheros, u xik’náalil máako’ob Papantla, j meyaj k’abo’ob, u aj óok’otilo’ob jáaranáa, u múuch’il k’aayo’ob ku ch’a’ako’ob u yóol u k’aayo’ob ti’ u moots u ch’i’ibal u kaajalo’ob ti’al u túumbensiko’ob.

- Tu’ux taal ti’ teech u yóol mexicanidad, tumen teche’ táankelemech ts’o’okole’ le je’elo’ ma’ jump’éel ba’al ku ka’ansa’al ti’ najil xooki’

- Yáaxe’ ti’ áanalte’ob. Káaj in xokik máasewáal k’aay tuukulo’ob, ts’o’okole’ le je’elo’ tu jach péeksaj in wóol. Je’el máaxal mexikanoil uts yanik u yóole’ unaj u xokik, La visión de los vencidos, u yaj óolil k’aay azteca’ob úuchik u pe’ech’elo’ob, sutt’aane’ beeta’ab tumen Miguel León Portilla, beyxan unaj u xo’okol u k’aay tuukul Netzahualcóyotl yóok’lal ba’ax jats’uts’il yéetel u súutukil kuxtal, ki’ichkelemtako’ob. Ts’o’okole’ káaj in xíimbaltik máasewal kaajo’ob, je’el bix Papantla yéetel Huasteca hidalguense, ti’al in wilike’, úuchben tuukul yéetel na’at yanchaj ti’ k ch’i’ibalo’obe’ ma’ laj sa’ataki’. Beyxan ti’ yaan paax. Tene’ tajan uts tin wich son jarocho, huapango, corrido…

Táan in ch’a’achibtik ranchera k’aayil tumen k’áat chi’ tsikbale’ ti’ j beeta’an tu kaajil Tlaquepaque, naats’ ti’ u k’íiwikil tu’ux mariachiobe’ mantats’ táan u paaxo’ob, tu píik’ sáastal, tu taal u síistal k’iin yéetel áak’ab, tumen ku taal u ts’áa’ k na’ate’ Huey Coyote síij tu lu’umil Guadalajara ba’ale’ ka tu chukaj jamp’éel u ja’abile’ yanchaj u luk’ul tu kaajal, ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u suut ti’ kaaj tu’ux síijij, suunaj yéetel tuláakal u yóol ti’al u p’áatal, tumen je’el bix juntúul chi’ike’, ku kóolal tumen bejo’ob.

-Tin wilik ti’ a meyaje’, teche’ káaj a paax ta paalil, ta kanaj a pax víolin tu kaajil Cholula, ts’o’okole’ binech a kan pax guitarra clásica tu kaajil Pachuca, ts’o’ok tune’ binech Facultad de Música ti’ u najil xook Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada. ¡Ba’ale’ ma’ xáanchaje’ ka ta p’ataj u kaambalil guitarra clásica ti’al ka páatak a máan k’aay chéen calle!

-Jaaj, noj k’eexil yanchaj tin kuxtal yéetel ti’ paax kin beetik, kex tumen k’a’anan in wa’alike’, káaj in k’aay yóok’ol bej tumen in na’e’ ma’atech u na’atik úuchik in xo’tik u xookil música clásica, le beetike’ tu ya’alaj ten yaan u yantal in bo’otik wa bajux ti’al ma’ u yáalkabasiken tin wotoch. Ba’ale’ a paax chéen calle jump’éel ba’al jats’uts ba’ale’ k’aas xan, le beetike’ tin beetaj jump’éel cha’anilk yéetel k’aayo’ob tin ts’íibtaj kex ma’ in jach ojel ba’ax kin beetiki’, cha’ane’ tin k’aaba’taj Callejero, yéetele’ tin beetaj in yáax xíimbal meyajil ti’ u lu’umil México. Je’el bix táankeleme’, tin tukultaj ts’o’okili’ in béeytale’, ba’ax túun, k’aayil paaxe jump’éel chowak bej.