Jóok’sa’ab jump’éel puksi’ik’al ich 3D, yéetel u yáanatajil u tejidoil juntúul wíinik

U nojochile' óoli' je'ex u ti'al juntúul t'u'ul

Notimex
K'iintsil

Miércoles 17 ti' abril, 2019

Aj xak’al xooko’ob ti’ Universidad de Tel Aviv tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil lunes máanika’, jump’éel u yáax prototipoil puksi’ik’al jóok’sa’an ich 3D yéetel u yáantajil u tejidoil juntúul wíinik. Ba’ax beeta’aba’ jump’éel noj xáak’ab táan u yantal ti’ its’at yéetel ti’al u paachil k’iino’ob le ken jo’op’ok u beeta’al ba’ax k’ajóolta’an beey trasplantes de órganos.

Túumben ba’ala’ beeta’ab tumen ka’aatúul aj xak’al xooko’ob, Tal Dvir ku meyaj ti’ Facultad de Ciencias de la Vida, ti’ Universidad de Tel Aviv (TAU), yéetel Nadav Nur, juntúul u xoknáalil Ciencias Avanzadas, ti’ jump’éel múul meyaj yanchaj ichil Facultad de Ingeniería yéetel Centro Biotecnológico Segol.

“Yáax juntéen u beeta’al jump’éel puksi’ik’al yéetel u yáantajil impresora 3D, ba’ale’ ti’al ka páatake’ k’a’abéetkunsa’ab u tejidoil juntúul k’oja’an”, beey úuchik u tsolik Tal Dvir, máax jo’olbes u beeta’al xak’al xook, ti’ jump’éel k’a’aytajil tsikbal beeta’ab ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil puksi’ik’al artificial tridimensional, tumen jach jaaj xan ku ch’a’ak u yiik’.

Dvire’ tu ya’alaj káaj u kaxta’al bix je’el u páajtal u jóok’sa’al u órganosil wíinik yéetel u yáantajil jump’éel kuxa’an tejido, úuchik u patjo’oltal impresora 3D. Tumen le je’elo’ jump’éel ba’al jach k’a’anan ti’al its’at, ti’al u yúuchul ts’aakankil yéetel ya’abach juntéenake’ ti’al tuláakal máaxo’ob k’oja’anob ts’o’okole’ k’a’abéet ka máansak ti’ob jump’éel órgano.

Ba’ax beeta’aba’, ku je’eik joolnak ti’al ba’ax ku taal yéetel ts’aakankil, ku beetik u yantal alab óolal ti’al máaxo’ob k’a’abéet u máansa’al ti’ob jump’éel órgano, ba’ale’ ka páatak u beeta’al ti’ laboratorios, ti’al beyo’ ma’ u yantal u ya’alal ma’atáan u ts’a’abal ti’ob ba’ax ku k’a’abéetchajal, beey úuchik u ya’alal tumen u aj xak’al xookil Universidad de Tel Aviv.

Aj xak’al xooko’ob táakpajo’ob te’e meyaja’, tu ya’alajo’ob yéetel túumben ba’ax beeta’ana’, yaan u páajtal u jach káajal u k’a’abéetkunsa’al je’el bix tukulta’ane’ tak ichil lajun ja’abo’ob, tu tsikbaltaj Dvir. Tu tsolaje’ chuka’an puksi’ik’al jóok’sa’ab yéetel 3D: yaan u vasos sanguíneos, beeta’an yéetel colágeno, cartílago yéetel tejidos de la válvula aórtica.

Tu ya’alaj puk’si’ik’ale’ óoli’ beyka’aj u nojochil u puksi’ik’al juntúul t’u’ul ba’ale’ ma’ beeta’ak u meyaji’, impresión ich 3De’ jump’éel noj xáak’ab, tumen u beeta’al jump’éel jach je’ex u ti’al juntúul wíinike’ unaj u k’a’abéetkunsa’al láayli’ le nu’ukulo’ob ch’a’ab ti’al u beeta’al le je’ela’, beey je’ets’ik tu ts’íibil Ha’aretz Daily ti’ Internet.