Extremista múuch'il patjo'olt loobilaj beeta'ab tu lu'umil Sri Lanka; jala'ache' tu yáax ojéeltaj

Agencias
Oochel LaPresse
K'iintsil

Colombo, Sri Lanka
Martes 23 ti' abril, 2019

Ma’ili’ ta’akak u pool tumen u jala’achil Sri Lankae’, u islamitail múuch’ National Thowheeth Jama'ath (NTJ) yóok’lal loobilaj yanchaj tu domingoil Pascua, tu’ux kíim óoli’ 300 u túul máako’obe’, múuch’ile’ ts’o’okili’ u yáax k’askúuntiko’ob budistail estatuaso’ob.

U k’éexel ba’atel yaan ka’ach tu táan radical budistail monje’obe’ ti’al u noj loobilta’al hotelo’ob yéetel najil k’ujo’ob ti’ u p’íit kajnáalo’ob táan ka’ach u k’iimbesiko’ob u tse’ekil Pascua, ku taal u na’atal beey muuk’ ts’o’ok u bin u yantal ti’ le múuch’il máako’ob ma’ jach k’ajóoltano’obi’.

Ba’ale’ u yáax ministroil Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ma’ tu yojéeltaj mixba’ali’, tumen ma’ a’alab ti’ wa yaan ka’ach u beeta’al jump’éel noj loobilajil, je’el bix le yanchaj le domingo máaniko’, yóok’lal bix u biinsikubáaj yéetel jala’ach Maithripala Sirisena.

Ti’ u yáax jaatsil xaak’al beeta’abe’, u jala’chilo’ob Sri Lankae’ tu machajo’ob 24 máako’ob ku tukulta’al yaan u si’ipil ti’ loobilaj beeta’ab, ts’o’okole’ tak walkila’ k’áatak mixba’al yóok’lali’.

Colombo túune’ tu ya’alaj u yuumil loobilaj yanchaj Sudeste Asiáticoe’, beeta’ab tumen NTj yéetel táan u kaxtik ka ila’ak wa tu k’amajo’ob áantaj tumen táanxel kajil máako’ob.

“K ti’ale’ talam k na’atik bix úuchik u béeytal u beeta’al tuláakal le k’aasila’, tumen junmúuch’ u p’íit máako’ob”, beey tu ya’alaj u j k’a’aytajil t’aan jala’ach.

Soufan Centere’, jump’éel mola’ay tu’ux ku xak’alta’al sajbe’entsil ku k’a’aytal u beeta’ale’, ti’ yaan tu noj kaajil Nueva Yorke’, ku tukultik le bix úuchik u tukulta’al yéetel bix úuchik u kaláanta’al u beeta’al loobilaje yanchaj Sri Lankae’ óoli’ juntakáalili’ úuchik yéetel “loobilaj beeta’ab tumen salafistas-yihadistas múuch’ilo’ob, tumen leti’obe’ tu k’amajo’ob áantaj xan ti’ táanxel kajil máako’ob”.

Beyxan mola’aye’ ku ya’alik óoli’ naats’ xan ku máan ti’ loobilaj yanchaj jach ta’aytak Navidad tu lu’umil Indonesia, tu ja’abil 2000. Loobilaje’ beeta’ab tumen junmúuch’ máako’ob te’e kaajo’, ichil múul meyajil yéetel Al Qaeda, beyxan k’a’ajsab ba’ax úuch tu ja’abil 2005, tu hotelilo’ob u noj kaajil Jordania, Amán.