'Viena 19: la sangre', Balts'am yóok'lal u kuxtal Trotsky tu lu'umil México

Oochelo'ob
K'iintsil

Lunes 6 ti' mayo, 2019
Ciudad de México

U ts’ook ja’abilo’ob kuxtal León Trotsky yéetel le bix úuchik u kíinsa’al tumen Ramón Mercadere’ noj ba’al ti’al u balts’amil Viena 19: la sangre, jump’éel meyaj yaan u ts’a’abal k’ajóoltbil le 15 ti’ mayo ku taala’, tu kúuchil balts’am El Milagro.

Te’e meyaja’ ku chikbesa’al “bix úuchik u máansik k’iino’ob Trotsky tu noj lu’umil México, yéetel bix úuchik u kíimil”, beey tu ya’alaj máax jo’olbesik balts’am Víctor Weinstock, tu kúuchil Internet le meyajila’.

Lev Davidovich Bronstein, u jach jaajil u k’aaba’ León Trotsky, síi tu k’iinil 7 ti’ noviembre ti’ u ja’abil 1879 tu noj kaajil Yakovka, Ucrania, ichil u jump’éel judíail baatsil; k’uch tu lu’umil México tu k’iinil 9 ti’ enero ti’ u ja’abil 1937 tu cheemil Ruth, luk’ tu noj lu’umil Noruega tumen táan u yáalkab ti’ soviéticoil jala’ach.

Viena 19: la sangre “yaan u ye’esik ba’ax jach utschaj tu yich Trotsky tu ts’ook ja’abilo’ob kuxlaj México tak ka’aj kíimij. Yaan k e’esik, yéetel u yáantajil its’at u jets’maj u yóol ti’ u constructivismo péeksajil ti’ le k’iino’obe’.

Balts’ame’ ku yúuchul ichil u ja’abil 1937 yéetel 1940, ba’ale’ “u xóoxot’al le ku ye’esalo’, tumen beey úuchik u chóolal u k’áanil u tsikbalta’al. Yéetel tun u cha’anil u xóoxot’il ba’ax úuch yéetel u yáantajil nu’ukulo’obe’, ku chaknúultiko’ob ba’ax ku yaayantik wíinik táakpajo’ob tu kuxtal yéetel tu kíimil Trotsky tu lu’umil México. K chikbesik ka’anal óol, k’uux óol, yaayanil yéetel tuláakal ba’ax úuch te’e k’inako’obe’.

K chikbesik Trotsky tu k’iinilo’ob choko pool yéetel lúub u yóol, tu’ux ku chuchukna’atik u kíinsa’al yéetel tu’ux ku yila’al bix úuchik u yáanta’al kíimil tumen juntúul máak chukpaj u yóol u ts’onik tumen séeba’an úuchik u yoksa’al tu pool u beeta’al, Mornard, Jakson, Mercader wa je’el máaxake’, ku ya’alik Weinstock ti’ u kúuchil www.viena19lasangre.com

Te’e balts’ama’ ku táakpajal Úrsula Pruneda (Caridad, u na’ Ramón Mercader), Jorge Ávalos (Trotsky), Antón Araiza (Jaques Momard), Gaston Yanes (Kotov, máax tukultik u kíinsa’al Trotsky, yéetel Bretón), Isabel Bazán (Frida yéetel Silvia), Margarita Wynne (Natalia, u yatan Trotsky) yéetel Emmanuel Martin (Sheldon).

Viena 19: la sangre, jump’éel u meyajil balts’am beeta’an yéetel y yáantajil estímulo fiscal jeets’el tu jaatsil a’almaj t’aan 190 ti’ LISR (Efiartes), yaan u páajtal u cha’antal miércoles tak domingo tu kúuchil El Milagro (Milán 4, colonia Juárez) ichil u k’iinil 15 ti’ mayo tak 9 ti’ junio.

Léelo en español.