Je'ets' koalaobe' no'ojan u bin u ch'éejel Australia

EFE
Oochel: Afp
La Jornada Maya

Sidney, Australia
Miércoles 15 ti’ mayo, 2019

U múuch’kabil Australian Koala Foundation (AKF), tu beetaj jump’éel k’a’aytajil tsikbale’, tu’ux ku je’ets’el koalaobe’ “funcionalmente extintos" ichil tuláakal u lu’umil Australia.

AKFe’ ku tukultike’ ma’ tu máan ti’ 80 mil u túul koalas ichil tuláakal Australia. “Le xookila’ ku ye’esik, óoli’, chéen u 1 por cientoil le ba’alche’oba’ ti’ tuláakal le 8 millonesil koalas lúubsa’ab ti’al u ch’a’abal u yoot’elo’ob yéetel túuxta’ab Londres ichil u ja’abil 1980 tak 1927”.

Beyxan, múuch’kabile’, likul u ja’abil 2010e’ ku ya’alike’ tu t’u’ulpachtaj kex 128 u p’éel u ja’ajatsil k’áaxo’ob tu’ux suuk u yantal koalae’ ts’o’okole’ “jach k’aas u yila’al xu’ul ti’ 41 u p’éelalo’ob”.

Jump’éel xak’al xooke’ beeta’ab tumen Senado ti’ u lu’umil Australia tu ja’abil 2011e’, tu ye’esaj talam yanik u kuxtal koala’ob. Le beetike’, te’e k’inako’obe’, ichil ba’ax a’alab tumen AKF, “ma’ chupajak u yóol máak ti’al u beeta’al wa ba’ax ti’al u kaláanta’al tu’ux kuxa’an”. “Político’obe’ chichanchajo’ob ti’al ma’ u yantal u beetiko’ob wa ba’ax”.

Múuch’kabile’ ku ya’alike’ ts’o’ok u túuxtik ts’íib ti’ k’a’anan político’ob ti’ le noj lu’umo’, ichilo’obe’ ti’ u yáax ministroil Scott Morrison yéetel ti’ máax jo’olbesik oposición Bill Shorten, ti’al u k’a’ajsiko’ob ti’obe’ u kuxtal le ba’alche’oba’ “tu k’abo’ob p’aatal”.

"Túumben australianoil jala’ache’ je’el u páajtal u séeb jets’ik Ley de protección del koala. Tu ka’a jaatsil a’alik taak u kaláantiko’ob ba’ax yaan yóok’ol kaab. Jump’éel ba’ax uts je’el u páajtal u beetiko’obe’, leti’ u kaláantiko’ob k’áax tu’ux kaja’an koalas, tumen ti’ ku jáayal ichil u chowakil 20 por cientoil tuláakal k’áax tu’ux yano’oni’”.

Extinción funcional

Unaj u na’atale’, le ken a’alak extinción funcionale’ u k’áat u ya’al jach p’íitchaj u ba’alche’il, tumen ikil jump’íito’obe’ mix ba’al u beelalo’ob ti’al yóok’ol kaab. Beyxan je’el u páajtal u na’atal beey ma’a táan u páajtal u líik’sa’al tuka’atéen ba’alche’; tumen mina’an mix juntúul icihlo’obe’ ti’al ka páatak u ya’abkunsikuba’ob.