'Romeo y Julieta', ts'íibta'an tumen Shakespearee', su'ut ich máasewal tuukul

Oochel
K'iintsil

Viernes 28 ti' junio, 2019

U múuch’il balts’am Los Colochos Teatro tu ye’esaj u túumben meyajil Nacahue: Ramón y Hortensia, tu kúuchil Orientación del Centro Cultural del Bosque.

Meyaje’ ts’íibta’an yéetel jo’olbesa’an tumen Juan Carrillo, ts’o’okole’ tsikbalta’an ich cora yéetel káastelan t’aan, uláak’ u tsikbalil Romeo y Julieta, ts’íibta’ab tumen William Shakespeare, ts’o’ok u yoksa’al ich máasewal tuukul.

‘‘Shakespearee’ juntúul inglesil jts’íib balts’am jach k’ajóolta’ab, ts’o’okole’ ba’ax tu ts’íibtaje’ táanilchaj ti’ u k’iinil úuchik u kuxtal. Le túumben ts’íiba’ ku jéets’el ti’ máasewal kaaj, ba’ale’ ma’ baatisl ku aktáantikuba’ob, ku yúuchul yéetel miatsil: cora yéetel huichol”, beey tu tsolaj Carrilloti’ jump’éel k’áat chi’ tsikbal yéetel La Jornada.

“Kex tumen u asab k’a’ananil máax ku táakpajalo’obi’ yaanal u miatsilo’obe’, le je’elo’ ma’ jela’an u ti’alo’obi’, tumen u yaabiltmajuba’ob; kex tumen óol talam, tumen ichilo’obe’ ma’ u k’ajóol u miatsilo’obi’, u t’aano’obi’, ma’atech u na’atiko’ob t’aan ku paklan a’aliko’obi’ ba’ale’ u ts’áamaj u yóolo’ob ti’al ka páatak u paklan t’aano’ob.”

Hortensiae’ juntúul huichol máasewal (beeta’an tumen Sonia Couoh) ku púuts’ul tu yotoch tumen táan u máansik talamilo’ob, le beetik ku kaxtik u k’atik u yáalkab ja’, ba’ale’ ka’ach paale’, u yuumo’obe’ ku ya’aliko’ob ti’ yaan k’aak’as ba’alo’ob ti’ le uláak’ tséeliko’. Te’e bejo’ ti’ ku kaxtik Ramón (Mario Eduardo D’León), máax síij ti’ cora miatsil, ti’ túun ku káajal yaabilaj ichilo’ob.

‘‘Yóok’lal bix u beeta’al balts’ame’, te’e cha’ana’ káastelan u t’aan huicholo’ob ba’ale’ corae’ ich u t’aanilo’ob suuk u beetiko’ob”, ku ya’alik Juan Carrillo (Tepic, 1980), máax ku tsikbaltik xan cha’an u beetmaje’ ku kaxtik xan u chikbesik saajkil, tumen tu yóok’lale’ je’el u páajtal u beeta’al jela’antak ba’alo’ob.

Jump’éel ba’al jach tu beetaj u tuukul j-jo’olbesaj balts’ame’, leti’ u páajtal u tsikbaltik jump’éel ba’al kex ma’atech u na’atal u t’aanil tumen máax ku cha’an, ba’ale’ kex beyo’ ka páatak u na’atiko’ob chéen yóok’lal bix u ya’alal.

‘‘Yanchaj kcha’antik jejeláas toot cha’ano’ob ts’o’okili’ u yáax beeta’alo’ob ti’al ka páatak k-ilik bix u ch’a’anukta’al xmukulil yéetel u péeksajil wíinkilal. Yanchaj jump’éel noj k’eexil ti’ le meyaja’, úuchik in xíimbaltik óoxtéen Sierra del Nayar yéetel úuchik in xíimbaltik máasewal kaajo’ob, ti’ túun tin k’ajóoltaj máaxo’ob kun táakpajlo’obi’. Ts’o’okole’ tumen le yano’ob ti’ le balts’ama’ jach óoli’ naats’ ku máano’ob ti’ shakespereanail máako’ob.

‘‘Ramón yéetel Hortensiae’ tu ts’áajo’ob k-óol ti’al kna’atik bix u paakato’ob, bix u biinsikubáaj yéetel uláak’ máako’ob, bix u yilko’ob ba’al, bix u k’ajóoltiko’ob ba’ax bak’pachtiko’ob; ba’ale’ ma’ u k’ajla’ayobi’. Ts’o’okole’ máaxo’ob beetik balts’am ti’ le cha’anila’ unaj u xak’altiko’ob uláak’ ba’alo’ob ti’al ka páatak u tsikbal yéetel máax ku cha’an.”