22 u téenal ts'o'ok u loobilta'al yóok'ol kaab tumen Grupo México, lik'ul 1988

Angélica Enciso L.
Oochel Facebook @apiguaymas
K'iintsil

Miércoles 17 ti' julio, 2019

Máax beetik u secretarioil Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, tu ts'áaj k'ajóotbile' ts'o'ok 22 u téenal u loobilta'al yóok'ol kaab tumen u mola'ayil Grupo México, lik'ul káajak u meyaj tu ja'abil 1998. Walkila' táan u xak'alta'al bix meyajnaja'an yéetel bix yanik u mokt'aanil ts'o'okili' u yáax beeta'al jo'op'éel ja'abo'ob paachil wa tumen ka k'uchuk u k'askúunt u yáalkab ja'il Sonora.

Beyxan tu ya'alaje', je'el bix ts'o'ok u meyaj ti' le ja'abo'oba' yaan u yantal u ts'a'abal u si'ipil tumen Semarnat. Ts'o'ok maanal junk'aal ja'abo'ob ma'atech u ts'aatáanta'al mix u kaláanta'al bix yanik u kúuchil mola'ayil yéetel bix yanik u nu'uk u beetik wa ba'ax; "jump'éel ba'al ma' táan u páajtal u éejenta'al".

Ti' jump'éel k'a'aytajil tsikbal beeta'abe', máax jo'olbesik Profepa, Blanca Mendoza, tu ya'alaje' táan u xak'alta'al mokt'aan ts'o'ok u yáax beeta'al, úucha'ak u k'askúunta'al u yáalkabil ja' Sonora walkil jo'op'éel ja'abo'ob, fideicomiso a'alabe' ts'o'ok u xu'ulul yéetel jejeláas ba'al unaj u beeta'al tumen mola'ay.

Tu ya'alaje' ichik ba'ax ku páajtal u beeta'al tumen mola'aye', leti' u xu'ulsa'al Manifestación de Impacto Ambiental, yéetele' je'el tak u ch'éenel u meyaj mola'aye'.