U pa'ak'al pitahayae' bíin u yáant u jóok'sa'al táanil kaajo'ob

Notimex
Oochel: Buah Naga
K'iintsil

Jo', Yucatán
Jueves 18 de julio, 2019

Tu péetlu’umil Yucatáne’ ma’atáan u páajtal u meyajta’al tu beel u paak’alil pitahaya tumen mina’an jump’éel nu’ukbesaj ma’alo’ob ti’al u yúuchul jóoyab, beey úuchik u chikpajal ti’ jump’éel xak’al xook beeta’ab Universidad Autónoma de Chapingo.

Pitahayae’, u yich jump’éel xíiw jatsa’an ichil u jejeláasil cactácea, ts’o’okole’ ts’o’ok u xáantal káajak u jaantal ichil u lu’umil América. Jach ya’ab u k’áata’al tumen táanxel lu’umo’ob yéetel ch’ujuk u jaanta’al, beyxan ya’ab ja’ yaan tu ts’u’.

Xak’al xooke’ ku ya’alike’, pitahayae’ ku yantal ichil 20 u p’éel u péetlu’umilo’ob México, ba’ale’ chéen ti’ Tabasco, u Péetlu’umil Yucatán yéetel mixteca poblana ku pa’ak’al ti’al u ko’onol.

Ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, paak’al ku beeta’ale’ ts’o’ok u jach k’a’anantal, jump’éel pak’be’en ma’alo’ob ti’al u meyajta’al tu jeel uláak’ paak’alo’ob ku beeta’al, beey u ya’alik xak’al xook.

U jach k’áata’al manbil pitahaya tumen táanxel lu’umo’ob, u yutsil u meyajta’al yéetel u k’a’ananil u kaxta’al ti’al pak’bil uláak’ jump’éel janabe’enba’al ti’ le suuk u beeta’ale’, ku beetik u pakta’al pitahaya beey uláak’ jump’éel ba’ax je’el u meyajta’al tumen kaaj, beey úuchik u ya’alik xak’al xook.

Federal jala’achil, uláak’ ti’ u péetlu’umilo’ob México yéetel máaxo’ob meyajtike’, ts’o’ok u xachkubáajo’ob ti’al u ye’esiko’ob bix unaj u meyajta’al yéetel u ko’onol pitahaya, yéetel u yáantajil kúuchilo’ob tu’ux ku beeta’al xaak’alilo’ob yéetel tu’ux ku ka’ansa’al u meyajta’al, je’el bix Centro Regional Universitario Península de Yucatán, ti’ Universidad Autónoma Chapingo.

Tu lu’umil Yucatáne’, tu’ux asab nojoch u k’áaxili’, paak’al ku beeta’ale’ ma’ jeets’el u k’iinil u beeta’ali’, ka’alikil Pueblae’ ts’o’ok u béeykunsa’al tak u biinsa’al konbil táanxel lu’umil, tumen ti’ ku jóok’sa’al ti’ paak’al beeta’an ich soolaro’ob.

Le beetike’, xak’al xooke’ ku chikbesik u k’a’ananil u meyajta’al pitahaya, ba’ale’ yaan u páajtal u ya’abkunsa’al u pa’ak’al chéen wa ku patko’olta’al u nu’ukbesajil paak’al, u yila’al ba’ax unaj u beeta’al ti’al u kaláanta’al u líik’il, tumen yéetel yaan u páajtal u xaankúunsa’al wa u séebkunsa’a u k’antal.

Beyxan a’alabe’ u beeta’al xaak’alil, u je’ets’el u yantal huertos fenológicos yéetel u ya’abkunsa’ale’, ba’alo’ob je’el u yáantajo’ob ti’al u chan ch’éensa’al talamilo’ob ku yantal tu yóok’lal u k’iinil u yúuchul pa’ak’al.

Je’el bix u ya’abil u yich che’ ma’ suuk u pa’ak’ale’, pitahayae’ jump’éel ba’al jach k’a’anan ti’al u kajnáalilo’ob tu’ux ku meyajta’al wa tu’ux ku síijil chéen beyo’, ku ya’alikk.

Ku tukultike’ le je’ela’ je’el u meyaj ti’al u péektsilta’al u ma’anal xan tumen kajnáalo’ob pak’ik ba’ale’ ti’al ka páatake’ unaj u beeta’al u meyajil k’a’aytajil yéetel koonolil.