Ti’ Países Bajose’ je’ets’ a’almajt’aan ma’atech u cha’ak u pixik u yich máak wa joka’an

DPA - EP
Oochel: Reuters
K'iintsil

Ámsterdam.
Viernes 1º ti' agosto, 2019

A’almajt’aan ku jets’ik ma’ táan u ts’a’abal u páajtalil u k’a’abéetkunsa’al ba’al ti’al u pixik u yich máak wa jok’a’ane’, je’el bix burka wa niqab, ts’o’ok u jéets’el u ts’aatáanta’al je’el bix unaj ti’ Países Bajos; lela’ noj ba’al tumen jump’éel ba’al ts’o’ok 14 ja’abo’ob káajak u tsikbalil ti’ ba’ax unaj u beeta’al, ts’o’okole’ ba’al utsil k’a’amik tumen ultraderecha.

Ministerio del Interiore’ ts’o’ok u páayt’antik u jala’achil kaajo’ob yéetel tuláakal mola’ay yaan ba’al u yilej, ti’al u káajal u ts’aatáantiko’ob ba’ax ts’o’ok u jéets’el, tumen ma’atech u cha’abal u yokol máak ti’ kúuchilo’ob administración, najilo’ob xook, kúuchilo’ob ts’áakyaj wa ti’ kis buuts’o’ok kaaj wa piixil u yich máak. Beyxan yaan u yantal u bo’otik máak multas je’el u tojoltik 150 euros.

Máax jo’olbesik ultraderecha ti’ u múuch’kabil Partido de la Libertad, Geert Wilders, k’áatchibta’ab ti’ radio, ichil jump’éel “k’a’anan k’iin”, tumen táan u tukultik leti’e’ yáax xáak’ab táan u beeta’al “ti’al u xu’ulsa’al islam” ts’o’okole’ yaan u káajal u chíimpolta’al Países Bajos.

U noj lu’umil Franciae’ leti’e’ yáax eiuropeoil lu’um jets’ u ts’aatáanta’al a’almaj t’aan je’el bix le je’ela’, tu ja’abil 2011. Tu lu’umil Dinamarcae’, ch’éen u cha’abal u k’a’abéetkunsa’al burka walkil jump’éel ja’aba’ yéetel ts’o’ok u yantal 39 u p’éel takpoolo’ob, ti’ le je’elo’obo’ 22 ko’olel u ts’áamaj ka’ach ba’ax k’ajóolta’an beey velos integrales musulmanes.

Ajxak’al xooko’obe’ ku ya’aliko’ob, tu lu’umil Países Bajose’, chéen 150 ko’olelo’ob k’a’abéekunsik burka wa niqab ichil u kuxtalil sáansamal. Le ba’ax ku tukulta’al jump’éel nu’ukul ku péech’óoltik musulmanail ko’olele’, yaan uláak’ máako’ob ilik beey u jáalk’abil jump’éel oksaj óol ba’al.