U chúumukil mexikanoilo'obe' láayli' ich óotsilil kuxliko'ob

Angélica Enciso L.
Oochel Enrique Osorno
K'iintsil

Martes 6 ti' agosto, 2019
Ciudad de México.

Le bix u p’i’isil óotsil máake’ ts’o’ok u chikbesik mina’an mix jump’íit k’eexil ti’ bix kuxlik u chúumukil mexicanoilo’ob. Le bajux ku náajalta’al tumen máako’ob táaka’an te’e xookilo’ ma’ k’éexek lik’ul u ja’abil 1992, tumen te’e ja’abo’ kex u 52 por cientoil kaaje’ ti’ yaan yáanal ti’ u p’iisil ba’ax k’ajóolta’an beey línea de bienestar (ka’ache’ ts’a’an u k’aaba’ beey (línea de bienestar), ts’o’okole’ u xookil óotsil máako’ob tu ja’abil 2016e’ náaka’an 50.6 por cientoil kaaj, beey úuchik u chikpajal ichil xak’al xook beeta’ab tumen Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ichil le ts’ook 25 ja’abo’oba’, le bix kuxlik máak tu taanake’ óoli’ juntakáalili’ p’aatal. Tu ja’abil 1992e’, juntúul máake’ ku náajaltik 3 mil 508 pesos ichil jump’éel winal -wa kt’aan yóok’lal le bajux ku jach p’áatal ti’ máak-, óoli’ láayli’ leti’e’ bajux a’alab ku náajaltik máak tu ja’abil 2016, tu’ux a’alabe’ ku yantal 3 mil 628 pesos ti’ máak, beey je’ets’ik tumen Consejo.

Jo’oljeak Conevale’, yéetel u túumben secretario ejecutivoile’, José Nabor Cruz, tu ts’áaj k’ajóoltbil bix úuchik u máan u yóotsilil kaaj tu lu’umil México ichil u ja’abil 2017-2018 yéetel ba’ax u taal u k’iin ti’ le lajun ja’abo’ob ku taalo’oba’.

Chéen t ja’abilo’ob táan u beetik u jala’achil Enrique Peña Nieto, le bix úuchik u meyaj política social ma’ chukpaj ti’al tuláakal ba’ax ku k’a’abéetchajal, kex yanchaj jayp’éel utsil ba’al beeta’ab yóok’lal u páajtalil kaaj -tumen lik’ul u ja’abil 2008e’ táan u tukulta’al najmal u beeta’al- chéen ba’ale’ u xookil kaaj kuxa’an ich óotsilile’ ma’ éemij. Tu ja’abil 2016e’ u xookil óotsil máako’obe’ náak 53.4 millonesil, 100 mil maanal ti’ le jaytúul xo’ok tu ja’abil 2012.

Beey túuno’, mixba’al xan k’e’ex ichil u kuxtal máasewal kaajo’ob, tumen ichil tuláakal k’ajla’ayile’ leti’obe’ péech’óolta’an kuxliko’ob, beyxan nojoch máako’ob yéetel táankelemo’ob, beey je’ets’ tumen Coneval ichil u ts’íibil Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: balance del sexenio jts’a’ab k’ajóoltbil tu winalil enero.