Italianoil fiscale' tu k'áataj ka éensa'ak máak ti' u cheemil 'Open Arms'

La Jornada Maya
Oochel Reuters
K'iintsil

Roma, Italia
Miércoles 21 ti' agosto, 2019

Máax beetik u fiscalil u baantail Agrigento, tu noj lu’umil Siciliae’, tu ts’áaj k’ajóoltbil tu k’iinil jo’oljeak martese’, yanchaj u k’áatik ti’ u cheemil áantaj, ti’alinta’an tumen Asociación Proactiva Open Arms, ka yanak u kóojol tu peetenil Lampedusa ti’al u yéensik le óoli’ 90 u túul táanxel máako’ob láayli’ ti’ p’aatalo’ob ka’ach ichile’, ti’al beyo’ u xak’alta’al cheem tumen u jala’achilo’ob Italia.

Luigi Patronaggio, u fiscalil Agrigento, tu jets’aj ka páatak u yéensa’al máak te’e cheemo’ ti’al u yila’al bix yanik u toj óol táanxelil máako’ob, meyaje’ beeta’ab tumen tumen ajkanan kaajo’ob yéetel ka’atúul ts’akyajo’ob.

“K’a’anan u séeb ts’aatáanta’al bix yanik cheem, je’el u séeb talamtal ba’ale’”, beey tu ya’alaj Patronaggio ka ts’o’ok u xak’alta’al máak te’elo’. Yanchaj jaytúul táanxel máako’obe’ tu pulajuba’ob k’áak’náab le viernes máaniko’, ti’al beyo’ u yilko’ob wa je’el u páajtal u báabo’ob tak tu jáal ja’il Italia, tumen ts’o’ok u jach chi’ichnaktalo’ob yaniko’ob te’elo’.

Fiscal túune’, tu beetaj u je’ebel jump’éel ts’íibil ju’un yóok’ol “máaxo’ob ma’ k’ajóolta’ano’obi’” úuchak u yokolta’al u jáalk’abilo’ob, le je’elo’ jump’éel k’éech takpool táan u beeta’al yóok’ol ministro ultraderechista del Interior, Matteo Salvini, máax ta’aytak u ts’ook lúubul tumen jach oka’an ich talamil u jala’achilil le lu’umo’.

“Máak ma’ k’ajóoltani’, míin Matteo Salvini u k’aaba’ (...) Taak u ja’asiko’ob in wóol yéetel le takpoolo’obo’”, tu ya’ala Salvini ti’ Facebook.

Yanchaj u xak’alta’al cheem úuchik u je’ets’el tumen juntúul fiscal, máax tu much’ajubáaj yéetel máax patjo’ol múuch’kabil siijil España, Oscar Camps. Le beetike’ u ja’alchil Españae’ tu túuxtaj jo’oljeak martes jump’éel militar cheem tak tu petenil Lampedusa ti’al u bin ch’a’abil táanxelil máako’ob yano’ob Open Arms, ti’al beyo’ u xu’ulsa’al “talamilo’ob táan u yantal ti’ máako’ob” yaan te’elo’.

Uláak’ jump’éel cheem yéetel táanxel máako’ob, Ocean Viking, beeta’an u meyaj tumen SOS Méditerranée yéetel Médicos Sin Fronteras, táan u kaxtik tu’ux lu’umil je’el u páajtal u kóojol yéetel maanal ti’ 350 máako’ob yano’ob te’elo’.