Alebrijeo'obe' ku xíimbaltiko'ob u cha'anil Festival Lille3000

Notimex
Oochel Perla Sánchez / Obture Press
K'iintsil

París, Francia
Jueves 31 ti' octubre, 2019

U cha’anil Festival Lille3000 Eldorado táan u beeta’al tu lu’umil Francia te’e k’iino’oba’. Tak walkila’ ts’o’ok u bin cha’antbil tumen jump’éel millón yéetel uláak’ táanchúumuk máako’ob. Táan u ye’esa’al jejeláas ba’alo’ob suuk u beeta’al tu noj lu’umil México.

Romain Greco, máax beetik u áasesoril México ti’ u nu’ukbesajil miatsil tu xamanil Franciae’, tu ya’alaj u noj lu’umil Mexicoe’ páayt’anta’ab ti’al u táakbesa’al ichil u jo’otéenil u beeta’al cha’an, káaj tu winalil abril máanik yéetel yaan u ts’o’okol tu yáax k’iinil u winalil diciembre.

Te’e cha’ana’ maanal ti’ 400 u p’éel meyajo’ob yaan u beeta’al, tu’ux bíin e’esak méexikanoil miatsil, je’el bix paax yéetel artes plásticas, ts’o’okole’ Grecoe’ tu ya’alaj “tu xíimbal cha’anil ti’al u káajsa’al meyajo’obe’ táakpaj ya’abach ti’ u méek’tankaajilo’ob Francia, yanchaj kex 350 mil u túul máako’ob, máaxo’ob tu cha’antajo’ob alebrijes”.

Tu ya’alaje’ u ye’esajil alebrijes yéetel calaverase’ jts’a’ab ti’ kúuchuilo’ob tu0ux mantats’ u máan máak je’el bix k’íiwiko’ob, u estacionesil u máan chimes k’áak’ yéetel méek’tankaajo’ob.

“Alebrijes yéetel calavarase’ jach ma’alo’ob úuchik u k’a’amalo’ob Lille, le beetike’ yaan u biinsa’alo’ob París tak le ken ts’o’okok cha’an, tu yáax k’iinil diciembre, tumen yaan u biinsa’alo’ob tu k’íiwikil La Vilette, miatsil kúuchil yaan te’e noj kaajo’”, tu tsikbaltaj.

Alebrijes tu noj kaajilo’ob Europa

Romain Greco tu tsikbaltaj nu’ukul biinsa’ane’, páatchaj u beeta’al yéetel u yáantajil Museo de Arte Popular, yéetel yaan u páajtal u cha’antal tumen kaaj ichil jayp’éel winalo’ob. Ts’o’okole’ úuchik u k’a’amal utsile’ yaan u biinsa’alo’ob ti’ uláak’ u noj kaajilo’ob Europa.

Tu ya’alaje’ k’a’anan ka chíimpolta’ak méexikanoil miatsil tumen europeoilo’ob, tumen ya’ab ba’al yaan ti’al k’ajóoltbil ts’o’okole’ beey u chikbesa’al paax, janal, káan iik’ ti’ilil yéetel meyaj k’ab ku beeta’al te’e noj lu’uma’.