Lúub u yóol inglesa real kúuchkabal úuchik u je’ets’el u jóok’ol u duukesilo’ob Sussex

Familia real inglesa, decepcionada por retiro de los duques de Sussex

Reuters
Oochel: Reuters
K'iintsil

Viernes 10 ti' enero, 2020
Londres, Reino Unido

Britaanikáa kúuchkabal reale’ tu “yaj óoltaj” yéetel “lúub u yóol” ka tu yu’ubaj u k’a’aytal tumen priinsipée Enrique yéetel u yatan Meghane’ yaan u p’atiko’ob kúcuhil jets’a’an ti’ob ichil u kuxtalil
realesáa ti’al u páajtal u bino’ob Norteamérica, beey úuchik u k’a’ayatal tumen móonarkia.

U k’a’aytajil Enrique yéetel Meghane’ ts’a’ab k’ajóoltbil tu yáak’abil miércoles ti’ Instagram, ba’ale’ real kúuchkabale' ja’ak’ u yóol tumen mix x ajaw Isabel, mix priinsipée Carlos -leti’ máax ku p’atbil u beet u ajawil ken luk’uk le yano’- u yojelo’ob ka’achij.

Isabel, máax ts’o’ok u máansik u kuxtal ichil móonarkiae’ lik’ul úuchik u k’amik u beetik u x ajawil tu ja’abil 1952, yéetel uláak’ k’a’anan máako’ob ti’ le baatsilo’, yaachaj tu yóolo’ob úuchik u yojéeltiko’ob ba’ax tu jets’ajo’ob.