Mexikanoil mola’aye’ ku patjo’oltik nu’ukul ti’al u máansa’al máak k’oja’an ti’ COVID-19

Sputnik
Oochel Notimex
K'iintsil

Jueves 19 ti' marzo, 2020.
Ciudad de México.

Mexikanoil mola’ay XE Médica tu patjo’oltaj uláak’ bix je’el u páajtal u biinsa’al máako’ob k’oja’ano’ob ti’ coronavirus SARS-CoV-2 wa je’el ba’axak pak’be’en k’oja’an ti’al beyo’ ma’ u k’i’itpajal u yik’elil ich kaaji’.

Nu’ukul beeta’ab u ti’ale’ ch’a’ab u yóol ti’ le ba’ax k’aaba’ta’an beey cámaras neonatales, tu’ux ku kaláanta’al chan paal táant u síijilo’ob ti’al u ma’ u pa’ak’al ik’elo’ob wa k’oja’ano’ob tu yóok’olo’ob ku taal táankab. Ba’ale’ te’e k’iino’oba’, nu’ukul beeta’abe’ kúulpachba’ax ku kaxtik, ma’ u k’i’itpajal k’oja’an te’e táankabo’.

Le je’ela’ jump’éel kapsuláa beeta’an yéetel pláastiko ts’o’okole’ nup’a’an tu beeta’al ti’al ma’ u jóok’ol mix ba’al, beyxan le ken jo’op’ok u biinsa’al le wa máaxo’ ma’atech u ts’úumul. Le mo’olayo’ tu ya’alaje’ nu’ukul ku beetike’ je’el u páajtal u k’a’abéetkunsa’al ti’ áambulanciaob beyxan ti’ kúuchilo’ob ts’akyaj ti’al beyo’ u yantal sajkil ti’ aj meyajo’ob le ken yanak u biinsa’al wa máax.

“K k’áat k kaláant tuláakal k aj meyajo’ob, beyxan máaxo’ob k’a’abéet u yantalo’ob tu’ux yaan máak k’oja’an ti’ coronavirus”, beey úuchik u tsolik máax jo’olbesik Ingenieria Médica ti’ XE, Fernando Áviles.

“Yanchaj k beetik jump’éel kaamaráa ka páatak u meyaj jumpáayil, le beetik t meyajtaj ba’al je’el bix ts’o’okili’ k yáax ilik bix úuchik ba’al ti’ ja’abo’ob paachil, tu’ux yanchaj k kaláantik mejen paalal táant u síijil ti’ ba’ax yaan táankab, le beetik le ba’ax táan u yúuchul walkila’ óoli’ beyo’ ba’ale’ tukulta’an ti’al nojoch máak”, tu ya’alaj.