Máaxo’ob k’oja’ano’ob ti’ COVID-19 tu lu’umil Italiae’ ku ts’ook t’anik u láak’o’ob yéetel tabletas éelektronikaob

La Jornada Maya
Oochel Ap
K'iintsil

Lunes 23 ti' marzo, 2020.
Italia

Te’e k’iino’oba’, tu noj lu’umil Italia, jump’éel ti’ le lu’umo’ob tu’ux asab ya’ab máak ts’o’ok u pa’ak’al u k’oja’anil COVID-19e’, yanchaj u tukulta’al bix je’el u pajtal u beeta’al yéetel nojoch máako’ob ts’o’ok u jach k’oja’antalo’ob yéetel ku tukulta’al ma’ táan u ka’a líik’o’ob.

Le beetike’ ti’al ch’ija’ano’ob tsa’ayti’ob túumben coronavirus, ti’ yano’ob tu kúuchil ts’akyaj San Carlo, ts’a’ab u páajtalil u t’aano’ob yéetel u láak’o’ob u k’almajubáaj
tu yotocho’ob ti’al ma’ u pa’ak’al ti’ob yéetel u yáantajil tabletas. “U tuukulil u beeta’ale’ síij ti’ j ts’akyaj Cortellaro, máax jo’olbesik le kúuchilo’, úuchik u jach naak’ ti’ yaj óolal ku yu’ubal tumen máaxo’ob k’oja’ano’ob te’e ichil kúuchil ts’akyajo’ tumen p’atalo’ob tu juunalo’ob te’elo’ yéetel u yojelo’ob ba’ax ku taal u k’iin yéetelo’ob: ma’ táan u ka’a jóok’olo’obi’”, beey úuchik u ts’íibta’al tumen concejal ti’ Zona 6 ti’ u kaajil Milán, Lorenzo Musotto, ti’ Facebook.