Ku ju’ulul líik’saj óol t’aano’ob tu píich’il Cervino

La Jornada Maya
Oochel: Afp
K'iintsil

Miércoles 8 ti' abril, 2020
Italia

Cervinoe‘, jump‘éel wiits jach k‘ajóolta‘an tu xuul kaajil ichil Italia yéetel Suizae‘ sáansamal u ju‘ulul u t‘aanil #hope (ts‘íibta‘an ich inglés yéetel u k‘áat u ya‘al alab óol) ti‘al chikbesa‘al “u chíikulal alab óol yéetel láak‘inajil yaan ich kaaj“ yóok‘lal pandemia táan u máan. T‘aan ku líik‘saj óol, u báanderail Italia yéetel Suiza, beyxan jéejelas oochelo‘ob ku chikpajalo‘ob te‘e tu píich‘il le wiitso‘ úuchik u ts‘a‘abal jump‘éel proyector jach aktáan. 4 mil 500 metros u ka‘analil, óoli‘ je‘ex jump‘éel piramidée.

U meyaj juntúul j suizoil its‘at, Gerry Hosfstetterm máax suuk u meyajtik kúuchilo‘ob yéetel uláak‘ ba‘alo‘ob yaan ti‘ k‘áax ti‘al u beetik its‘at wa aarte yéetelo‘ob. Tukulta‘an u ju‘ulul ba‘al te‘elo‘ tak tu k‘iinil 19 ti‘ abril, tumen tak te‘e k‘iin jets‘a‘an unaj u k‘almubáaj máak tu yotoch.