Spencer Tunicke’ tu ch’a’ajoltaj u k’iinilo’ob k’alabij ti’al u túumbenkunsik u meyaj

La Jornada Maya
Oochel: Spencer Tunick
K'iintsil

Ciudad de México
Martes 5 ti' mayo, 2020

Tak tu k’iinil 28 ti’ marzoe’, j-its’at yéetel jch’a’a oochel sìij tu kaajil Nueva York, Spencer Tunick (Middletown, 1967), tu tsikbaltaj ti’ La Jornadae’ yaanili’ u yilik bix ken u sut ba’ax a’alan tu’ux k’a’abéet u náachtal máak ti’ uláak’o’obe’, ti’al beyo’ u beetik túumben meyajo’ob, le k’aba’ta’an beey instalaciones, tu’ux ken u chikbes chaknul wa xma’ nook’il máako’ob.

Mix táan ka’ach u jan tukulta’al wa u k’oja’anil COVID19 táan u máan te’e k’iino’oba’, je’el u beetik u patjo’olta’al túumben meyaj tumen Tunick, ba’ale’ tuláakal ti’ Internet.

U ti’al u meyajil Stay apart together (náachkunsabáaje’ex ba’ale’ ma’ jatsikabáaje’ex) páayt’anta’ab jejeláas máako’ob ti’ yóok’ol kaab ti’al u táakpajalo’obi’. Yáax sesióne’ beetchaj tu yáax fin de semanail mayo, tu’ux táakpaj 25 u túul máako’ob. Yaan u beeta’al uláak’ ti’ le fin de semana ku taala’, tu’ux yaan u táakpajal uláak’ máako’ob, kex 100 u túulal.

Tunick yaan u ts’áak u meyaj ti’ Instagram. U ya’abil máaxo’ob xak’altike’, ti’ u taalo’ob Ciudad de México, ichil máaxo’ob yaan u ja’abil ichil 25 yéetel 34.