COVID-19e’ ku talamtalkunsik ba’al ichil kabnáalo’ob yéetel ajmaano’ob, ku k’áatiko’ob maan “tu jach p’íitil” u tojol

Abraham Bote
Oochel: Rodrigo Díaz Guzmán
K'iintsil

Mérida, Yucatán
Miércoles 20 ti' mayo, 2020

Marco Antonio Cupul Ku, kabnáal ti’ u kaajil Dzonot Carretero, Tizimín, ma’ sajak u pa’ak’al ti’ u k’oja’anil COVID-19, le ken xi’ik u yil u kaab; ba’ale’ walkila’ chi’ichnak tumen táan u yilik talam k’iino’on ku taal, tumen ajkoonolo’ob yéetel ajmaano’obe’ ku k’áatiko’ob u “jach p’íitil” ti’al u maniko’ob kaab, ma’ le unaj u bo’otali’,

tumen ku ya’aliko’obe’ talam yanik ba’al yóok’lal pandemia, ts’o’okole’ yáax k’iine’ ku asab k’askúuntik. Leti’e’ ku péek u yóol le ken u tukult ba’ax ku taal u k’iin, ma’ táan u yantal u náajalil, le beetik xan ma’ táan u páajtal u manik ba’ax k’a’abéet ti’al u meyajtik uláak’ kaab, ts’o’okole’ sajak ka yanak u p’atik u meyajil kaab.

“K’oja’anil ku máane’ ku beetik u yokol to’on tuukul ba’ale’ beyxan ku p’áatal mina’an taak’in, ts’o’okole’ wa ka’aj xiko’on koonole’, unaj kka’ap’éel tukultik, tumen saajko’on, ba’ale’ to’on kolnáalo’one’ unaj kjóok’ol meyaj, kex ka yanak pak’be’en k’oja’an je’el bix le je’ela’”, ku ya’alik.