Tin tusaj in walak' miis

Ik'il t'aan tia'al paalal

Sasil Sánchez Chan
Boonil Gema Ríos
K'iintsil

Jo', Yucatán
Lunes 20 ti' marzo, 2017

U béeytal u ts’a’abal k’ajóoltbil jump’éel áanalte’, mantats’ ku beetik u yantal ki’imak óolal tumen ku je’ik joolnaj tia’al u yojéelta’al túumben ba’alo’ob, ts’o’okole’ wa ts’íiba’an ti’ jump’éel t’aan ma’ jach suuk u xo’okole’, ku asab nojba’alkúunsik ts’íib. Beey túuno’, ichil u cha’anil Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) ts’a’ab k’ajóoltbil jo’oljeak u áanalte’il Tin tusaj in walak’ jmiis, ik’il t’aan tia’al mejen paalal, ts’íibta’an tumen Feliciano Sánchez Chan.

Yéetel ik’il t’aano’obe’ aj ts’íibe’ ku ye’esik u yoochel ba’ax ku máan ti’ k kuxtal ka’ach paalo’one’, tumen kex yaan ba’alo’ob ts’o’ok u p’áatalo’ob paachile’ láayli’ u béeytal k sutulsuut ichil u bejilo’ob k’a’ajesajilo’ob.

Ich báaxal t’aan yéetel kóomkóom ts’íibe’, xooke’ ku nats’iko’on tuka’atéen ti’ u k’iinilo’ob tu’ux k báaxal táankab, k na’atik u k’aay ch’íich’, u k’a’aytal cháak, u k’uchul yáax k’iin, bix uchik u yantal kay wa jmiis. Áanalte’e’ ku molts’íibtik xan juum suuk u yu’ubalo’ob ti’ kaaj; lek lek, ku t’aan muuch, pek pek tia’al u xik’nal p’éepen; ts’ej, ts’ej tia’al u ts’eej chan kaax, ichil uláak’o’ob. Walkila’, ts’o’ok u sa’atal ya’abach k’áaxo’ob yéetel lu’umo’ob le beetik xane’, ts’o’ok u ch’éenel k u’uyik u bix u t’aniko’on ba’alche’ yéetel sijnalil.