Afganoil jala’ache’ tu k’a’aytaj nu’ukbesaj ti’al u yantal jets’eknakil tu’ux táaka’an talibaneilo’ob

Wa'ak' jump'éel ba'al ti'al u beeta'al loobilajil

Notimex
Oochel Peter Parks / AFP
K'iintsil

Jueves 29 ti' noviembre, 2018
Kabul.

Kex tumen Ashraf Ghani, máax beetik u jala’achil Afganistán, tu ts’áaj k’ajóoltbil tu noj lu’umil Suiza jump’éel nu’ukbesaj ti’al u yantal jets’eknakil ti’ le lu’um tu’ux ku meyajo’, yanchaj jump’éel kiis buuts wáak’ tu k’iinil jo’oljeak tu lak’inil le noj lu’umo’.

U wáak’al le ba’alo’ úuch kex las 6:30 táan u taal u yáak’abtal tu Distritoil 9 (D9) ti’ kanan kaaj, tu lak’inil Kabul, naats’ ti’ jump’éel kúuchil tu’ux ku kaambal máaxo’ob kaláantik kaaj, ku tukulta’ale’ leti’ u nooyil loobilaj taak u beeta’al.

K’a’aytabe’ úuch loob ti’ buluktúul máak ba’ale’ kex beyo’ ma’ jeets’el wa chéen le jaajo’ wa yaan uláak’o’obi’.

Jump’íit táanil ti’ loobilaj úuche’, Ghani, afganoil jala’ache’ tu k’a’aytaj tu táanil ya’abach máako’ob ti’ jejeláas lu’umo’ob múuch’o’ob ti’ Conferencia de Ginebra sobre Afganistán, ba’ax meyajil ken u beet ti’al ka yanak jets’eknakil, tumen le je’elo’ jump’éel meyaj ts’o’ok jayp’éel winalo’ob káajak u beeta’al ikil u k’áatchibta’al afganoilo’ob ti’al ka páatak u je’ets’el meyaj yéetel ba’ax utsil ts’o’ok u béeytal u beetik ti’ u jala’achil ichil le ts’ook kamp’éel ja’abo’ob.

“Ts’o’ok k beetik mola’ayo’ob yéetel nu’ukbesajo’ob k’a’abéet ti’al ka yanak jets’eknakil. Walkila’ táan k xíimbal ti’al ka jéets’ek ba’al”, tu ya’alaj Ghani, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóotlbil ti’ jump’éel u k’a’aytajil ts’íib TOLO News.

Meyaje’ táan u kaxtik ka yanak jets’eknakil Afganistán, ichil máaxo’ob táaka’an ti’ Movimiento Talibáne’ ku táakbesa’al ka yanak jump’éel democrática kaaj yéetel ka chíimpolta’ak:

• Ka chíimpolta’ak u páajtalil yéetel ba’ax unaj u beeta’al tumen kaaj, je’el bix jets’a’an ti’ a’alamj t’aan, ba’ale’ ka jach ila’ak u ti’al ko’olel.

• Ka k’a’amak U almejen noj a’alamj t’aan le lu’umo’, wa ka utskíinta’ak ba’ax k’a’abet ba’ale’ yéetel u muuk’ a’almaj t’aan.

• Defensa Nacional yéetel Fuerzas de Seguridad beyxan bix u yúuchul ba’al ich afganail kaaje’ ku beeta’al yéetel bix jets’a’an a’almaj t’aan.

Afganoil jala’ache’ tu ya’alaj jets’eknake’ unaj u káajal tu jach yáamil ti’al beyo’ u ti’alinta’al mokt’aan tumen kaaj, ma’ chéen tumen wa jaytúul ayik’alo’obi’, ts’o’okole’ tu k’a’aytaj jala’ache’ tu jóok’saj lajka’atúul máako’ob beetik u tsikbalil ti’al u kaxta’al jets’ óolal, jo’olbesa’an tumen Salam Rahimi.

Beyxan Ghanie’ tu ya’alaje’ ts’o’ok u beetik jump’éel múuch’kabil ti’al u jach ila’al ba’ax k’a’abéet u beeta’al ti’al ka jéets’ek meyaj yéetel tuláakal ba’ax ku bin u k’a’abéetchajal. “Ti’ múuch’kabile’ táakbesa’an bolonp’éel múuch’o’ob chikbesik afganoil kaaj te’e k’iino’oba’”.