Centavrvse' ku k'ayik ich tsotsil K'op Kuxul, túumben meyajil paax u beetmaj

Taak u ye'esiko'ob máasewáal t'aano'obe' láayli' kuxa'ano'ob

Notimex
Oochel: Twitter @CENTAVRVS
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 20 ti’ diciembre, 2018

U múuch’ mexicano paaxil Centavrvs tu ts’áaj k’ajóoltbil u túumben meyajil, u discoil (EP) K’op Kuxul (kuxa’an t’aan) tu múul beetaj yéetel dúo Slajem K´op, tu’ux ts’a’aban ka’ap’éel u k’aayil hip hop ich tsotsil, maaya t’aan suuk u yu’uba’al tu lu’umil Chiapas.

Múuch’ paaxile’, síij tu Noj Kaajil México, múul meyajnaj yéetel dueto Slajem K’op (U ts’ook t’aanil) ti’al u beetik u paaxilo’ob Jajvel yéetel Xyak Tayib, hip hop yéetel electrónico k’aayo’ob ku chíimpoltiko’ob u k’a’ananil máasewáal t’aano’ob ti’ u noj lu’umil México.

Ichil ba’ax a’alab ti’ jump’éel k’a’aytajil ts’íibe’, a’alabe’ múuch’ paaxe’ tu much’ajubáaj tu kaajil San Juan Chamula, Chiapas, ti’al ka páatak u beetik EP. Centavrvse’ tu beetaj k’aayo’ob ti’ yaanal t’aan ti’al u ye’esik máasewáal t’aane’ láayli’ kuxa’ano’ob.

Yéetel le paaxila’, leti’obe’ u k’áato’ob ka yanak u muuk’il u t’aan miatsilo’ob ti’ u lu’umil México, tumen paaxe’ ku na’atal tumen tuláakal máak, ts’o’okole’ ku beetik u múuch’ul máak, yéetel ti’ máaxo’ob táan u líik’ilo’obe’ ku chikbesa’al le máasewáal t’aano’ob ku asab t’a’anal ti’ u lu’umil México.

Centavrvs tu ts’áaj k’ajóoltbil xan ti’ u kúuchil Twitter u sutt’aanil le túumben k’aayo’obo’ ich káastelan t’aan, ti’al beyo’ u yojéelta’al tumen máaxo’ob t’u’ulpachtik u meyajil múuch’ paaxil le ba’ax ku ya’alal ich tsotsil.

Ichil múuch’ paaxile’ táaka’an Alan Santos, Paco Martínez yéetel Demián Gálvez. Paax ku beetiko’obe’ jatsa’an ichil electrónica regional mexicana.

Slajem K´ope’ ka’atúul máako’ob síijo’ob tu lu’umil Chiapas; suukanile’ ku táabsik u paaxilo’ob yéetel “beats” ku kaxtik ti’ Internet yéetel k’aaye’ ku beetiko’ob ich tsotsil, t’aan tu kanajo’ob tu paalil.