Chinae' yaan u jóok'sik animado cha'an yóok'olal u kuxtal Karl Marx

Ti'al u k'ajóolta'al juntúul ti' "u asab k'a'anan aj tuukulo'ob"

EFE
Fotograma de la serie
K'iintsil

Pekín, China
Viernes 21 ti' diciembre, 2018

Ma’ táan u xáantale’ u lu’umil Chinae’ yaan u jóok’sik jump’éel animación yóok’olal u kuxtal Karl Marx, ti’al u k’iimbesa’al 200 ja’abo’ob úuchik u síijil juntúul comunista j tuukul -yanchaj tu ja’abil 1818-, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil jo’oljeak tumen u pik’il ju’unil Global Times.

K’a’aytajile’ j beeta’ab úuchik u chikbesa’al xan jump’éel oochel ti’al u péektsilta’al meyaj táan u beeta’al, u k’aaba’e’ El líder, yéetel beeta’an beey anime, kex tumen tak walkila’ ma’ jeets’el ba’ax k’in ken ts’a’abak k’ajóoltbil túulis meyaj.

Ichil ba’ax j ts’a’ab k’ajóoltbil tumen Bilibilie’, chino kúuchil Internet jach k’ajóolta’an ichil máaxo’ob cha’antik anime, cha’an ku beeta’al táan u kaxtik u nojba’alkunsik u jach “nojochil j tuukul máak ti’ le milenioa’” ts’o’okole’ yaan u chikbesik bix máanja’an u kuxtal, bix úuchik u k’ajóoltik u yatan, Jenny, yéetel bix “k’aschaj ba’al ti’ yaabilaj yanchaj ichilo’obi’”, beyxan bix úuchik u biinsikubáaj yéetel Friedrich Engels, máax yéetel tu múul ts’íibtaj Manifiesto Comunista.

Meyaje’ páatchaj u beeta’al tu yóok’olal u yáantajil Proyecto para Estudiar y Desarrollar la Teoría Marxista, nu’ukbesaj beeta’an tumen Partido Comunista chino (PCCh) tu ja’abil 2004; beyxan ts’o’ok u yáantaj Academia China de Ciencias Sociales.

Pan Bin, máax jo’olbesik Wawayu -productora meyajtik El líder-, uts t’aanaj yóok’olal ba’ax tu tukultaj ts’o’okole’ tu ya’alaj "tu lu’umil Chinae’ yaan ya’abach máako’ob je’el u cha’antiko’ob, le beetik tuláakal u jejeláasil bix u beeta’al cha’an yaan máax cha’antik kex tumen tajan ya’ab, ba’ale’ chéen ku yúuchul wa jach ma’alo’ob le ba’ax ku tsikbalta’alo’”.

Tak walkila’, maanal ti’ 14 mil u túul máako’ob xak’altik Bilibili ts’o’ok u ts’íibtik u k’aaba’ob ti’al u ya’alal ti’ob jach tu súutukil ken ts’a’abak k’ajóoltbil.

Tu lu’umil Chinae’ jach ma’alo’ob ts’o’ok u k’a’amal u cha’anil dibujos animados tu yóok’olal ba’alo’ob yaan ba’al u yil yéetel comunismo, je’el bix 'Crónicas de los Conejos', meyaj jts’a’ab k’ajóotlbil tu ja’abil 2015, yéetel ts’o’ok u jóok’sa’al jayp’éel u jaatsilo’ob, tu’ux ku tsilbalta’al bix yanik ba’al China’ ti’ le k’iino’oba’, ts’o’okole’ ts’o’ok u cha’anta’al tumen maanal ti’ 100 millonesil juntéenal ti’ le kúuchil Interneto’.