Ku beeta’al u woojil Armando Manzanero

Ti'al u ma'ana'al tumen aj xíinximbal máako'ob

Katia Rejón
Ilustración Saúl Cagnone
K'iintsil

Jo', Yucatán
Viernes 28 ti' diciembre, 2018

“Jump’éel kúuchil e’esjail ts’a’aban u k’aaba’, jump’éel u yoochel beeta’an yéetel bronce, jump’éel kúuchil balts’am beeta’al u ti’al, u kis buuts’il turibús ku xíimbaltik kúuchilo’ob tu’ux líik’ij yéetel u páajtalil u k’aay ti’ úuchben kúuchilo’ob kaláanta’ane’, ma’atáan u chukik. T beetaj jump’éel u woojil Armando Manzanero je’el bix ts’o’ok u beeta’al yéetel uláak’ máako’ob, je’el bix Selena yéetel Michael Jackson”, beey úuchik u ya’alik u secretarioil Turismo Federal, Miguel Torruco, tu súutukil úuchik u ts’áak k’ajóoltbil túumben k’aay yaan u beeta’al tumen yukatekoil ti’al u káajbal le túumben ja’abo’.

Woojile’ yaan u beeta’al yéetel plástico je’el bix yanik Ken, ts’o’okole’ yaan u boota’al tumen Secretaría de Turismo de Yucatán, yaan u ko’onol tu kúuchil museo de Armando Manzanero ma’atáan u xáantal ken ts’a’abak k’ajóoltbil tu kúuchil Pasaje 60.

Torrucoe’ tu ya’alaj ka j ts’a’ab k’ajóoltbil plazae’, Armando Manzanero bine’ leti’e’ “asab ma’alo’ob ba’al jok’a’an ti’ Yucatán”, le beetik táan u páa’ta’al ka ma’anak u woojil Manzanero tumen aj xíimbal máako’ob.