K'iintsil

U yóok'otil Dragón

U k'iinilo'ob China tu Ka Jo'

U yoot'el mola'ayil

Táakbesajil wa yaabilaj ti’ kuxtal

U ye’esajil tuláakal u ba’alumba’ob Reina Roja

Kaanbal: Nu’ukbesaj kaambal beeta’an ti’al mejen kaajo’ob

Ku kaxta'al ka yanak túumben nu'ukbesajo'ob x ma' bo'olil

Il uláak'