K'iintsil

U boonilo'ob Holiday Inn

Yéetel u sak ixi’imil yéetel u k’an ixi’imil nale’ beeta’ab kantúul máako’ob

Ku suut Kaanpech u noj chíikulal maaya miaatsil

Yanchaj u máan bulukp'éel ja'abo'ob

Boonilo’ob ich mexica miaatsil

Yaan ka'ajaats boono'ob

Ku ya'abtal máax táakpajal tia'al u yantal a'almaj t'aan

U k'áatchi'il tia'al máasewalo'ob ti' CDMX

Il uláak'